Postai kiállítás

Postai kiállítás Orosházán_Gyula_2012.05.18.

A posta története

2012. május 18.
Postai kiállítás

A honfoglalástól a XVI. századig Magyarországon a királyok üzeneteit, rendeleteit a hírnökök (praecones) és futárok (cursores) vitték szét, de emellett a vármegyék és a főurak is működtettek saját hírvivő szolgálatot. A magánszemélyeknek azonban meg kellett elégedniük a vándorokkal és kereskedőkkel, csak rájuk tudták üzeneteiket, küldeményeiket bízni. Később az ún. községi gyalogos és lovas küldöncszolgálat is kialakult, mellyel a községek vezetői érintkeztek egymással.
A XIX. század elején 1817-ben helyezték ki a postákon az első levélszekrényeket, melyek a portós levelek gyűjtésére szolgáltak. Ekkor jelent meg az üzenetközvetítés új módjaként a távjelzés és a távírás, igazán széles körben azonban csak a Morse által feltalált és tökéletesített távírókészülék ill. az ahhoz használatos ABC megalkotása után terjedt el.

1869-ben a világon elsőként az osztrák és a magyar posta rendszeresítette az új küldeményfajtát, a levelezőlapot. 1870-től a 18. életévüket betöltött nőknek engedélyezték, hogy megfelelő vizsga letétele után dolgozhassanak a kincstári, vagy a postamesteri hivatalokban.
Az 1980-as évek elejétől kezdve jelentős szervezeti változásokon ment keresztül a Magyar Posta.
1983-ban önálló főhatósággá vált, Magyar Posta Központja néven. 1990. január 1-tót az addig egységes Magyar Postából kivált a műsorszóró- és távbeszélő-szolgálat. Megalakult a Magyar Távközlési Vállalat, a Magyar Műsorszóró Vállalat és a Magyar Posta Vállalat, melyek önálló, független vállalatként működtek tovább. A Magyar Posta Részvénytársaság 1994. január 1-jén kezdte meg működését, mint a Magyar Posta Vállalat általános jogutódja.

A társaság hivatalos elnevezése 2006. január 2-ától: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidítve: Magyar Posta Zrt.).

Szervező: Szántó Kovács János Területi Múzeum
Helyszín: Orosháza, Szántó Kovács János Területi Múzeum
www.oroshaza.hu

A bejegyzés kategóriája: 2012 május
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.