Szüreti hagyományápolás és sváb bál Gyulán – Németváros

2012. 10. 13.
Szüreti hagyományápolás és sváb bál Gyulán – Németváros

Az újkori telepítésű németség sváb elnevezése az egész Kárpát-medencében elterjedt, a szomszéd népek nyelvében is. Pedig igazi svábok valójában csak Szatmár megyében telepedtek le. Hogyan válhatott egy ennyire elenyésző kisebbség neve a hazai németségnek eléggé általánosan használt saját elnevezésévé? A középkorban egy törzs, a szász neve jelölt minden németet a bajoron kívül. Az első telepesek nagy többsége valóban Svábföldről – Schwabenből, Württembergböl – érkezett, Ulmon át, a Duna mentén Magyarországra. Az ő törzsi nevük rögzült a Duna-medence valamennyi népének nyelvében mint a török hódoltság felszámolása után érkezett német telepesek általános elnevezése. A névadó törzs maga e tájon jobbára csak nevében él. A 18. század nagy pestisjárványai leginkább őket tizedelték meg, másrészt ők vándoroltak tovább a Duna mentén délre, egészen Dobrudzsáig és Ukrajnába, sőt a Volga mellé és a Kaukázuson túlra is. Jellemző, hogy utódaikat pl. Ukrajnában más német telepesek még századunkban is die Ungarn-nak (a magyarok) hívták, holott pontosan tudták róluk, hogy svábok. Helyükre a Kárpát-medencében szinte mindenütt bajorok és frankok léptek, manapság őket hívjuk sváboknak. (forrás: www.afoldgomb.hu)

Program helyszíne: Gyula, Németváros és Park Hotel
www.nemetgyula.hu

A bejegyzés kategóriája: 2012 október
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.